Ενδιαφέροντα

Τηλέφωνο

2691074157

Διεύθυνση

25100 Σελιανίτικα Αχαΐας

E-mail

selianitika@selianitika.gr


sfragida

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 269 επισκέπτες και κανένα μέλος

Ενημέρωση για το Μηνιαίο Πρόγραμμα Λειτουργίας Ιατρείων στην Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων.

Έτος 2019

Για τον μήνα Ιανουάριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 8, 9, 15, 16, 22 (μετά από εφημερία), 23, 29.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 8, 10, 15, 17.

Έτος 2018

Για τον μήνα Νοέμβριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 06, 13, 14, 20, 21, 27 (μετά από εφημερία).

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 06, 08, 14, 15, 20, 22.

Για τον μήνα Οκτώβριο:

Ιατρός ΜαρίαΧρονοπούλου: 02, 03, 09, 10, 23, 24, 30 (μετά από εφημερία).

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 02, 04, 10, 11, 16, 17, 23, 25.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 04, 05, 12, 18, 19, 26 (μετά απο εφημερία).

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 05, 06, 10, 19, 25, 27.

Για τον μήνα Αύγουστο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 01, 21, 22, 28.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 02, 07, 09, 14, 28.

Για τον μήνα Ιούλιο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 03, 04, 17, 18, 25 (μετά από εφημερία), 31.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 05, 10, 12.

Για τον μήνα Ιούνιο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 05, 06, 13, 20, 26 27.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 12, 14, 19.

Για τον μήνα Μάιο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 02, 08, 15 (μετά από εφημερία), 22, 23, 29 (μετά από εφημερία), 30.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 04, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31.

Για τον μήνα Απρίλιο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 03, 10 (μετά από εφημερία), 11, 17, 18, 25.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 19, 24, 26.

Για τον μήνα Μάρτιο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 06 (μετά από εφημερία), 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 06, 08, 13, 15.

Για τον μήνα Φεβρουάριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27.

Για τον μήνα Ιανουάριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 02, 03, 09, 16 (μετά από εφημερία), 17, 23, 24, 30, 31.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 04, 08, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30.

Έτος 2017

Για τον μήνα Δεκέμβριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 05 έως 12 (μετά από εφημερία), 13, 19, 20, 27.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 12, 14, 19, 21, 28.

Για τον μήνα Νοέμβριο:

Iιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 02, 07, 09, 14, 16, 22, 23

Για τον μήνα Οκτώβριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 03, 04, 10, 11, 17, 24, 25, 31.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 02, 03, 05, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 31.

Για το μήνα Σεπτέμβριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 05 (μετά από εφημερία), 06,12, 13, 19, 20, 26, 27.

Για το μήνα Αύγουστο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 01, 02, 08 (μετά από εφημερία), 22, 23, 29, 30.

Για το μήνα Ιούλιο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 04, 05, 11, 12, 26 (μετά από εφημερία).

Για το μήνα Ιούνιο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 06 (μετά από εφημερία), 07, 13 (μετά από εφημερία), 14, 20, 21, 28 (μετά από εφημερία).

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 06, 07, 14, 15, 21, 22, 26, 29.

Για τον μήνα Μάιο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 03 (μετά από εφημερία), 09, 10, 16, 23 (μετά από εφημερία), 24, 30, 31.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 02, 04, 09, 11, 17, 18, 24, 25, 30.

Για τον μήνα Απρίλιο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 04, 05, 18 (μετά από εφημερία), 25, 26.

Ιατρόςς Φακίδου Βηθλεέμ: 11, 13 (μετά από εφημερία), 19, 20, 25, 27.

Για τον μήνα Μάρτιο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 01, 07, 08, 14, 21, 22, 29 (μετά από εφημερία).

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 01, 06, 08 (μετά από εφημερία), 13, 15 (μετά από εφημερία), 27, 29 (μετά από εφημερία).

Για τον μήνα Φεβρουάριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 07, 08, 15, 22 (μετά από εφημερία), 28.

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 01, 06, 08, 14, 15, 16, 21, 23.

Για τον μήνα Ιανουάριο:

Ιατρός Χρονοπούλου Μαρία: 04, 11, 17, 18, 25 (μετά από εφημερία).

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 05, 10, 12, 17, 19, 26.

Έτος 2016

Για τον μήνα Δεκέμβριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 06, 07, 13 (μετά από εφημερία), 14, 20, 21, 28 (μετά από εφημερία).

Ιατρός Φακίδου Βηθλεέμ: 08, 13, 15, 19, 22, 30.

Για τον μήνα Νοέμβριο:

Ιατρός Μαρία Χρονοπούλου: 08, 09, 16, 22 (μετά από εφημερία), 23.

Ιατρός: Φακίδου Βηθλεέμ στις 02, 08, 10, 15, 17, 21, 23, 29.