Το Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων είναι τριμελές και απαρτίζεται από τους: Βαγγέλη Γεωργόπουλο (Πρόεδρο), Γεώργιο Ρόζο (Μέλος), Αντώνη Σταυρόπουλο (Μέλος).  

Σημείωση: Ο Αντώνης Σταυρόπουλος αντικατέστησε στο τοπικό συμβούλιο τον παραιτηθέντα σύμβουλο Χαρίλαο Σταθακόπουλο.