Ενδιαφέροντα

Τηλέφωνο

2691074157

Διεύθυνση

25100 Σελιανίτικα Αχαΐας

E-mail

selianitika@selianitika.gr


sfragida

DSCN0242.jpg

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 275 επισκέπτες και κανένα μέλος

Ενημέρωση Τοπικού Συμβουλίου για την Κλάδευση Δέντρων σε Κοινόχρηστους Χώρους - Τι Ισχύει.

Με αφορμή περιστατικά αυθαίρετης κοπής κλάδευσης δέντρων, τα οποία φύονται σε δημοτικούς, κοινόχρηστους χώρους η Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων ενημερώνει ότι ανεξάρτητα με το σημείο στο οποίο φύεται ένα δέντρο (αρκεί να είναι σε κοινόχρηστο χώρο), αρμόδια υπηρεσία για την συντήρηση και το κλάδεμα είναι το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας

Το εν λόγω τμήμα σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα μπορεί να συνεργάζεται σε θέματα συντήρησης δέντρων, θάμνων και κοινοχρήστων χωρων πρασίνου, καθώς οι τοπικές κοινότητες, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, έχουν ανάλογες αρμοδιότητες, με την προϋπόθεση όμως να τηρούνται οι κανόνες ορθής πρακτικής και με τις υποδείξεις των γεωπόνων της Υπηρεσίας.

Συνεπώς, επιβάλλεται οι δημότες να απευθύνονται είτε στην Τοπική Κοινότητα (η οποία ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία) είτε απευθείας στην Υπηρεσία στην περίπτωση που έχουν αίτημα κλαδέματος.

Επίσης, για το παραπάνω θέμα τυγχάνει εφαρμογής ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Αιγιάλειας, που έχει τεθεί σε ισχύ με την αριθ. 234/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας και με το υπ' αριθ. 53715/5777/17-06-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η απόφαση αυτή θεωρείται εκτελεστή. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 12 -Καθιέρωση Τεκμηρίου Ευθύνης Γειτονικών Ιδιοκτησιών- "...σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής δέντρων ή ξήρανσης (με χρήση χημικών μέσων) τεκμαίρεται ότι την κοπή ή την φθορά την έχει πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης, μισθωτής ή νομέας της ιδιοκτησίας που γειτνιάζει με το κατεστραμμένο φυτικό υλικό....". Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος (β) εδάφιο (γ) για την χωρίς άδεια κοπή ή καταστροφή δέντρου, ηλικίας άνω των δέκα ετών, το πρόστιμο είναι 700 ευρώ, ενώ για την αυθαίρετη κλάδευση δέντρου ή θάμνου ή φθορά αυτού, το πρόστιμο ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίμου ολικής καταστροφής ή κοπής (άρθρο 8, παράγραφος δ, εδάφιο 2), δηλαδή, 350 ευρώ. 

Τέλος, για δέντρα ιδιαίτερης γεωπονικής,  μορφολογικής ή αισθητικής αξίας όπως είναι π.χ. τα πλατάνια και τα πουρνάρια (εδάφιο ε), το χρηματικό πρόστιμο για την αυθαίρετη κλάδευσή τους είναι 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση κατάθεσης αντίστοιχου αιτήματος κλάδευσης δέντρων προς την Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων γίνεται δεκτό και με την αποστολή του μέσω φαξ (26910 69150).

Τέλος, για τυχόν διευκρινήσεις - πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους Ευάγγελο Γεωργόπουλο (Πρόεδρος) και Γεώργιο Ρόζο (Μέλος Τοπικού Συμβουλίου)