Πληροφοριακό Έντυπο Προγράμματος Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων.

Για διανομή διατίθεται ήδη το πληροφοριακό έντυπο της δράσης "Περιβάλλον και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Εναλλακτικές Καλλιέργειες για Νέους Ανέργους", το οποίο επιμελήθηκαν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες νέοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων.

Όσοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω συνεργασία με τους συμμετέχοντες νέους και γνωριμία του προγράμματος παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.alternativecropsofyouth.eu.  

Το προαναφερόμενο έντυπο διανέμεται και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας πάνω στο δίπλα εικονίδιο του συνδέσμου. pdf

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

logoyp