Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων

logo

Το σχέδιο με τίτλο: "Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων" εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ / Βασική Δράση 3 (KA3): Δομημένος διάλογος - Συναντήσεις νέων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων για το τομέα της νεολαίας. 

Για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου Αιγιάλειας αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας δίνεται η ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, με τη συμμετοχή τους στο εγκεκριμένο σχέδιο με τίτλο: «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων», που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+/ Βασική Δράση 3 (KA3)/ «Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις Μεταξύ των Νέων και των Υπευθύνων για τη Λήψη Αποφάσεων στον Τομέα της Νεολαίας» να έρθουν σε μια σειρά επαφών με αιρετούς εκπροσώπους και υπηρεσιακούς παράγοντες των τοπικών δημοκρατικών θεσμών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Αιγιάλειας, συζητώντας για θέματα που απασχολούν τη νεολαία, με σκοπό αυτών των συναντήσεων και μέσω του δομημένου διαλόγου να προκύψουν χρήσιμα αποτελέσματα, να διατυπωθούν ιδέες, προτάσεις και συστάσεις για τη χάραξη καλών πολιτικών πρακτικών για τα νέους της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα: Συναντήσεις των Νέων με Αιρετούς και Υπηρεσιακούς Εκπροσώπους στο Τομέα της Νεολαίας.

Συνέχεια δραστηριοτήτων για τους συμμετέχοντες νέους στο σχέδιο με τίτλο: «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων» που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+/Βασική Δράση 3/ Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις Μεταξύ των Νέων και των Υπευθύνων για τη Λήψη Αποφάσεων στον Τομέα της Νεολαίας με δικαιούχο φορέα τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων Ήλιος.

Διαβάστε περισσότερα: Συνέχεια Δραστηριοτήτων με Στόχο την Ενθάρρυνση των Νέων για την Ενεργή Συμμετοχή τους στα...

Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Δήμου Αιγιάλειας και Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. κ. Φιλιππάτο Δημήτριο είχαν την Τετάρτη 26 Απριλίου, στο κτίριο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιάλειας, οι συμμετέχοντες νέοι στο σχέδιο "Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων".

Διαβάστε περισσότερα: Συνάντηση των Νέων με τον Αντιδήμαρχο κ. Φιλιππάτο Δημήτριο.

Πόσες φορές δεν έχουμε κάνει αναφορά στη λέξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στην έννοια «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»; Απάντηση όμως πήραμε; Πόσοι από μας τους νέους γνωρίζουμε ότι ως έννοια λοιπόν και ως λέξη και ως πολιτική - θεσμική πράξη, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ γεννήθηκε, καταξιώθηκε και αναγνωρίστηκε στην Αρχαία Αθήνα; Ίσως πολλοί. Ίσως λίγοι. Ίσως ελάχιστοι. Ίσως... Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις να πετύχουμε. Να θυμίσουμε, να συμβάλλουμε στο ύψιστο αγαθό, που καλείται Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα: «Και Εγένετο… «Δράση» της Δημοκρατίας» - Άρθρο του Άγγελου - Ανδρέα Βαρνακιώτη.