Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων

logo

Το σχέδιο με τίτλο: "Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων" εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ / Βασική Δράση 3 (KA3): Δομημένος διάλογος - Συναντήσεις νέων και υπευθύνων λήψης αποφάσεων για το τομέα της νεολαίας. 

Δημοκρατία, μια απλή λέξη που εκφράζει ένα πολίτευμα, μια παγκόσμια ιδεολογία, μια γενικευμένη ανθρώπινη προσδοκία και κυρίως ένα τρόπο ζωής με τον οποίο εκφράζεται η πλειοψηφία. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα, χρεώνεται παγκοσμίως ως το δημιούργημα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού που εξαπλώθηκε αρχικά στον τότε ελλαδικό χώρο και έπειτα με την πάροδο των χρόνων σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Δεν αποτελεί μόνο τη διαδικασία εκλογής των κυβερνήσεων διαφόρων χωρών και άλλου είδους διοικήσεων, αλλά είναι βασική διαδικασία που εφαρμόζεται ακόμα και σε καθημερινό επίπεδο, σε καταστάσεις που απαιτείται άμεση λήψη αποφάσεων από μια μεγάλη γκάμα απόψεων και θέσεων .

Διαβάστε περισσότερα: Η Σημασία του Σχεδίου για τη Νεολαία σε Τοπικό και Εθνικό Επίπεδο - Άρθρο του Μάριου Βλαχογιάννη.

O Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων Ήλιος, αποτελεί δικαιούχο φορέα υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για το τομέα Νεολαία, αφού εγκρίθηκε το σχέδιο που κατέθεσε ο σύλλογος μέσα στο προηγούμενο έτος 2016, με τίτλο «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων», για την περίοδο υποβολής αιτήσεων R3/2016 στη Βασική Δράση 3 / Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις Μεταξύ των Νέων και των Υπευθύνων για τη Λήψη Αποφάσεων στον Τομέα της Νεολαίας. 

Διαβάστε περισσότερα: Εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ το Σχέδιο του Συλλόγου στη Βασική Δράση 3.