Ενδιαφέροντα

Τηλέφωνο

2691074157

Διεύθυνση

25100 Σελιανίτικα Αχαΐας

E-mail

selianitika@selianitika.gr


sfragida

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 467 επισκέπτες και κανένα μέλος

 

                                        Ενημέρωση για Νέες Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Σας γνωστοποιύμε, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών, σχετική ενημέρωση που μας απεστάλλει στο σύλλογο στις 03-03-2016 από την Διεύθυνση Εποπτείας & Δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ/Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι νέες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία- ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Επισημαίνουμε ότι ανάμεσα στους οκτώ στρατηγικούς τομείς που αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν για πρώτη φορά στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας “Ελλάδα 2021” συμπεριλαμβάνεται και ο πολιτιστικός και δημιουργικός κλάδος και οι επαγγελματίες του. Έτσι, αναγνωρίζεται η αναπτυξιακή σημασία του κλάδου που αριθμεί περισσότερους από 110.000 επαγγελματίες και συνεισφέρει τουλάχιστον κατά 3% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, καθώς δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ στους κλάδους επαγγελματιών του Πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα (κατάλογος επιλέξιμων ΚΑΔ). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα σχετικών μελετών, οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες συγκεντρώνουν όλα τα γνωρίσματα ενός παραγωγικού, ανταγωνιστικού και δυνάμει εξωστρεφούς και καινοτόμου τομέα, για την ενίσχυση του οποίου της θα γίνει επιλογή επενδυτικών στοιχείων βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών όπως: καινοτομία, εξωστρέφεια, δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενες αξίας κ.α. που ανταποκρίνονται στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για ένταξη στο ΕΠΑνΕΚ, στις ακόλουθες τρεις δράσεις και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους του αντίστοιχου προγράμματος:

1. Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου, έως 40.000 ευρώ για συνεργασίες δύο ατόμων και φτάνει έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών και περισσοτέρων ατόμων ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών). Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 08/03/2016 και λήγει στις 15/04/2016.

2. Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» για τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 ευρώ ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 17.03.2016 και λήγει στις 27.04.2016.

3. Δράση «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές». Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει ποσοστό 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 07.04.2016 και λήγει στις 20.05.2016.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στις ανωτέρω δράσεις, μπορούν να λάβουν έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr, της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp ενώ μπορούν επίσης να ενημερώνονται και από τους λογαριασμούς της προαναφερόμενης υπηρεσίας στα κοινωνικά δίκτυα  (παρακάτω παρατίθενται τα link των συνδέσμων):

https://www.facebook.com/antagonistikotitahttps://twitter.com/epan_ii και http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται επίσης από το Γραφείο Πληροφόρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο χωρίς 210) με NEO ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00.

pep top