ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2008

                                       

            
 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγνωρισμένο σωματείο με την αριθ. 46/08 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου.
                                                                                                                                                Σελιανίτικα 22 - 09 - 2008

                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. : 24 / 08

                   Θέμα : << Δημιουργία ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο για τα Σελιανίτικα >>.

    Από τις 16 - 09 - 2008 το χωριό μας τα Σελιανίτικα έχει πλέον τη δική του ιστοσελίδα στο Παγκόσμιο Διαδίκτυο που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του συλλόγου μας και με έξοδα αυτού.

   Πιστεύουμε ότι σαν σύλλογος κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για την προβολή και τον εξωραϊσμό του τόπου μας και θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή.

   Ευελπιστούμε ότι με την αρωγή Όλων σας που είναι χρήσιμη και πολύτιμη στην όλη μας προσπάθεια θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος του τόπου και του κατοίκου.

                                                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                      ΡΟΖΟΣ Γεώργιος                  ΓΙΟΥΠΗ Παναγιώτα


                                                                 Επιστροφή αρχή σελίδας