ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2008

                                       

            
 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου 14-03-2014: Παρεμβάσεις Συλλόγου για Θέματα Λειτουργίας Περιφερειακού Ιατρείου Σελιανιτίκων.
     Σελιανίτικα 14 - 03 - 2014
     Αριθ. Πρωτ. : 27 / 14

                   Θέμα : << Παρέμβαση Συλλόγου για Θέματα Λειτουργίας Περιφερειακού Ιατρείου Σελιανιτίκων >>.

     Το Διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος με το αριθ. Πρωτ. : 25/06-03-2014 έγγραφό του προς τη Διοίκηση του Κέντρου Υγείας Ακράτας, όπου υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο Σελιανιτίκων, ζητούσε την στελέχωσή του με διοικητική υπηρεσία για λόγους εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιθαλπομένων.

     Από το Κέντρο Υγείας Ακράτας, μας απεστάλει, με το υπ' αριθ. Πρωτ. : 196/13-03-2014 έγγραφό τους, απαντητική επιστολή της οποίας το κείμενο της αναφέρεται αυτούσιο παρακάτω :

       << Εις απάντηση του εγγράφου σας, σας γνωστοποιώ

    1. Στα Π.Ι. δεν προβλέπεται διοικητική υπηρεσία. Το δε μηνιαίο πρόγραμμα των ιατρών αναρτάται έγκαιρα στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Ι. και των όμορων αυτού.

     2. Το Κ.Υ. Ακράτας διαθέτει ένα διοικητικό υπάλληλο.

     3. Η τήρηση της σειράς προτεραιότητας αποτελεί κυρίως ζήτημα αλληλοσεβασμού και ευπρέπειας και βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου. >>

      Γεγονός είναι ότι από την περασμένη εβδομάδα τοποθετήθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σελιανιτίκων πίνακας ανακοινώσεων όπου πλέον αναρτάται το μηνιαίο πρόγραμμα και εν μέρει αντιμετωπίστηκε ένα θέμα που απασχολούσε τους περιθαλπόμενους.

      Επίσης, μετά από προγραμματισμένη συνάντηση που είχε το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Αιγίου την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, αναμένεται και επιτόπιος έλεγχος από υπηρεσιακούς παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αιγίου για να αποτυπωθεί η εν γένει κατάσταση στο Περιφερειακό Ιατρείο Σελιανιτίκων.

                                                             ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                     ΡΟΖΟΣ Γεώργιος                  ΓΙΟΥΠΗ Παναγιώτα


                                                   Επιστροφή αρχή σελίδας